Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Τελευταία Νέα Ελαχιστοποίηση
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
(ΦΕΚ 4543 Β΄).

  Προσκλήσεις
  Διάφορα
  Προκηρύξεις
Επισκευή Μαθητικής Εστίας Κρεστένων μετά τον σεισμό του 2016

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: "Επισκευή Μαθητικής Εστίας Κρεστένων μετά τον σεισμό του 2016"

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη Έργου

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

  Προκηρύξεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ –ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Άρδευσης - Ύδρευσης - Αποχέτευσης

(Αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 61660)

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική διακήρυξη

Κατάρτιση όρων διακήρυξης

Μελέτη προμήθειας

Προϋπολογισμός προμήθειας

Πίνακας προσφοράς

  Προκηρύξεις
Aνάκληση κανονικής άδειας Δημοτικού Υπαλλήλου

Aνάκληση κανονικής άδειας Δημοτικού Υπαλλήλου

  Αποφάσεις Δημάρχου
  Κοινωνικό Παντοπωλείο
  Προκηρύξεις
Περικοπή μισθοδοσίας Υπαλλήλου

Περικοπή μισθοδοσίας Υπαλλήλου

  Αποφάσεις Δημάρχου
  Κέντρο Κοινότητας
Σελίδα 2 από 103Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 

 

updated by Mihanografiki

 

updated by Mihanografiki

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic