Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Τελευταία Νέα Ελαχιστοποίηση
  Προσκλήσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών – προμηθειών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μετά της προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου », προϋπολογισμού 59.999,97 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 74.399,96 ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
  Προσκλήσεις
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2017 του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2017 του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

  Διάφορα
  Προσκλήσεις
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Ιουνίου έτους 2017

Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Ιουνίου έτους 2017

  Αποφάσεις Δημάρχου
  Προσκλήσεις
  Προσκλήσεις
Σελίδα 5 από 89Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 

 

updated by Mihanografiki

 

updated by Mihanografiki

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic