Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Προκηρύξεις Ελαχιστοποίηση
  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
Περίληψη Επαναληπτικής διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων έργων για αντιπλημμυρική προστασία Δήμου

  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών – προμηθειών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μετά της προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου », προϋπολογισμού 59.999,97 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 74.399,96 ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
  Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 14Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
Εκτύπωση  
 

 

updated by Mihanografiki

 

updated by Mihanografiki

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic