Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Υπουργικές Αποφάσεις Ελαχιστοποίηση

 

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ ΘΕΜΑ
2684/31-12-2008 "Κατα αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ,Α."
2351/19-11-2008 Εκπαίδευση των επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
 1687/21-8-2008 "Καθορισμός αποδοχών των εκπαιδευομένων στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας"
 1621/13-8-2008 "Απλούστευση της διαδικασίας επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών από τον ΟΑΕΔ"
 1527/4-8-2008 "Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου."
 1490/29-7-2008 "Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων."
 1350/10-7-2008 "Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων,προέδρων κοινοτήτων,αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων"
 1261/1-7-2008 "Τροποποίηση της απόφασης περί του καθορισμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσω
πικού των ΟΤΑ."
 288/8-7-2008

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

663/16-4-2008  

"Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου."

475/18-3-2008

"Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές."

  385/7-3-2008 "Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των Συνδέσμων και Ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α."
    96/5-3-2008 "Καθορισμός αποζημίωσης των Προέδρων και των Μελών των Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις αυτών."
 326/28-2-2008 "Χορήγηση αποζημίωσης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Ν.3518/2006 και τρόπος αποδοσής της."
 315/27-2-2008 "Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης."
  85/26-2-2008 "Καθορισμός αποδοχών, κατ΄ αποκοπήν εξόδων κίνησης και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων."
  77/25-2-2008 "Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.20583/10-4-2007 (Φ.Ε.Κ. 171-Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασής μας, περι καθορισμού αποζημίωσης και εξόδων κίνησης των Προέδρων και των μελών Τοπικών Συμβουλίων Ο.Τ.Α."
  17/14-1-2008 "Εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. "
15-04-08 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

 

Εκτύπωση  
 

 

updated by Mihanografiki

 

updated by Mihanografiki

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic