Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Αποφάσεις Δημάρχου Ελαχιστοποίηση
  Αποφάσεις Δημάρχου
  Αποφάσεις Δημάρχου
Ανάθεση σε Δημοτικό Υπάλληλο χειρισμού Μηχανημάτων Έργων Δήμου

Ανάθεση σε Δημοτικό Υπάλληλο χειρισμού Μηχανημάτων Έργων Δήμου

  Αποφάσεις Δημάρχου
Ορισμός εισηγητών θεμάτων Δήμου ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Ορισμός εισηγητών θεμάτων Δήμου ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

  Αποφάσεις Δημάρχου
Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

  Αποφάσεις Δημάρχου
  Αποφάσεις Δημάρχου
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενου Υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ.

Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενου Υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2016

Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2016

  Αποφάσεις Δημάρχου
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενων Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.

Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενων Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 10 από 31Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   
Εκτύπωση  
 

 

updated by Mihanografiki

 

updated by Mihanografiki

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic