ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

Δάγκαρης

Ιωάννης

Πρόεδρος

2

Τσαρουχάς

Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

3

Γριβάκης

Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος

4

Καρνάρος

Αναστάσιος

Τακτικό Μέλος

5

Αλεξόπουλος

Ευάγγελος

Τακτικό Μέλος

6

Κάκκας

Γεώργιος

Τακτικό Μέλος

7

Κοτρέτσος

Βασίλειος

Τακτικό Μέλος

8

Καούκης

Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικό Μέλος

9

Σκούφη - Μπουρνελά

Δέσποινα

Αναπληρωματικό Μέλος

10

Τουρής

Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος

11

Καφετζή

Παναγιώτα

Αναπληρωματικό Μέλος