ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

Δάγκαρης

Ιωάννης

Πρόεδρος

 

2

Στρουμπάκου

Κωνσταντίνα

Αντιδήμαρχος

3

Τσαρουχάς

Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

4

Καούκης

Κωνσταντίνος

Τακτικό Μέλος

5

Αλεξόπουλος

Ευάγγελος

Τακτικό Μέλος

6

Κοτρέτσος

Βασίλειος

Τακτικό Μέλος

7

Κάκκας

Γεώργιος

Τακτικό Μέλος

8

Σκούφη – Μπουρνελά

Δέσποινα

Αναπληρωματικό Μέλος

9

Καρνάρος

Αναστάσιος

Αναπληρωματικό Μέλος

10

Καφετζή

Παναγιώτα

Αναπληρωματικό Μέλος

11

Τουρής

Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος