Τίτλος Είδος Σχετικά Αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 40/2024/Τ.Α.Δ.- Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα μόνιμης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΝΟΛΑΚΕ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 39/2024/Τ.Α.Δ.- Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα μόνιμης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.38/2024/Τ.Α.Δ- Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς του Δημοσίου ΤομέαΥπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΑ Μ.Κ. ΤΟΥ Ν. 4354-2015. ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΑ Μ.Κ. ΤΟΥ Ν. 4354-2015. ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 33/2024/Τ.Α.Δ- Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα Υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΑ Μ.Κ. ΤΟΥ Ν. 4354-2015. ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 32/2024/Τ.Α.Δ.- Επαναχορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε Προϊστάμενο Τμήματος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ:30/2024/Τ.Α.Δ.- Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων μεταφερόμενων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.pdf