Τίτλος Είδος Σχετικά Αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 51/2024/Τ.Α.Δ- Περικοπή μισθοδοσίας Υπαλλήλων, λόγω συμμετοχής στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 51/2024/Τ.Α.Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 48/2024/Τ.Α.Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 47/2024/Τ.Α.Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 46/2024/Τ.Α.Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑ Μ.Κ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 45/2024/Τ.Α.Δ. - Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα Υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 45_ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΒΟΣΝΙΧΗ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 44/2024/Τ.Α.Δ. - Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα μόνιμης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 44_ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΣΑΡΕΣΙΩΤΗ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 43/2024/Τ.Α.Δ. - Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα μόνιμης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 43_ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΕΡΒΑ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 42/2024/Τ.Α.Δ.- Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα μόνιμης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 42_ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ:41/2024/Τ.Α.Δ.- Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα μόνιμης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 41_ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΑ.pdf