Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Τριμηνιαία Έκθεση Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου 2012 PDF icon 46 OΕ 9 4 2012.pdf
Κατάρτηση όρων για τη διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων. PDF icon 106 OΕ 3-8-2011.pdf
Ανάθεση υπόθεσης Δήμου σε Δικηγόρο, καθορισμός ελάχιστης νόμιμης αμοιβής. PDF icon 105 OΕ 7-7-2011.pdf
Αποδοχή εδαφικής λωρίδας για κοινή χρήση του κ. Κάκκα Νικολάου. PDF icon 104 OΕ 7-7-2011.pdf
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ για την επέκταση δημοτικου φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Δραγωγίου. PDF icon 103 OΕ 7-7-2011.pdf
Έγκριση γενομένων δαπανών από την πάγια προκαταβολή. PDF icon 102 OΕ 7-7-2011.pdf
Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού. PDF icon 101 OΕ 7-7-2011.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου. PDF icon 100 OΕ 7-7-2011.pdf
Ανάθεση μελέτης με τίτλο: μελέτη ολοκλήρωσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Μάτεσι. PDF icon 99 OΕ 7-7-2011.pdf
Ανάθεση μελέτης με τίτλο: Σύστημα επεξεργασίας λυμμάτων Τ.Κ. Καλλιθέας. PDF icon 98 OΕ 7-7-2011 .pdf