Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων (λακούβες Δήμου). PDF icon oe-55.pdf
'Εγκριση πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλίας στην Τ.Κ. Κάτω Σαμικού για την τοποθέτηση Ποδηλάτων, Jet Ski, κ.λ.π. για την πραγματοποίηση θαλάσσιων σπορ. PDF icon oe-54.pdf
'Εγκριση πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Β' τμήματος παραλίας στην Τ.Κ. Κάτω Σαμικού για την τοποθέτηση ανακλίντρων σκιάδων κ.λ.π. PDF icon oe-53.pdf
'Εγκριση πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Α' τμήματος παραλίας στην Τ.Κ. Κάτω Σαμικού για την τοποθέτηση ανακλίντρων σκιάδων κ.λ.π. PDF icon oe-52.pdf
Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Α΄ τμήματος χώρου παραλίας - αιγιαλού στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σαμικού. PDF icon oe-50.pdf
Κατάρτηση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου κατασκεύη πάρκου Κρεστένων. PDF icon oe-49.pdf
Κατάρτηση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για της ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα απο 01/04/2011 εως 21/12/2011. PDF icon oe-46.pdf
Ψήφιση πιστώσεων δαπανών Δήμου για το χρονικό διάστημα απο 01/04/2011 εως 31/12/2011. PDF icon oe-44.pdf
Ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης του Δήμου. PDF icon oe-41.pdf
Μεταφορά Οχήματος JCB από την υπηρεσία αποχέτευσης στην υπηρεσία της καθαριότητας. PDF icon oe-38.pdf