Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Κατάρτηση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. PDF icon oe-67.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού. PDF icon oe-66.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου κατασκεύη πάρκου Κρεστένων και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. PDF icon oe-65.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα απο 1/4/2011 εως 31/12/2011 και καθορισμός ημερομηνίας επαναληπτικής δημοπρασίας. PDF icon oe-64.pdf
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου. PDF icon oe-62.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο Ηλεκτροφωτισμός κλπ Παρεμβάσεις Οδού Κρέστενα - Καλλίκωμο. PDF icon oe-61.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο Αναπλάσεις Τ.Δ. Μακρισίων - Καλλικώμου - Διασέλλων - Καλυβακίων - Πλουτοχωρίου. PDF icon oe-60.pdf
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών. PDF icon oe-59.pdf
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής υλικού μηχαν/σης. PDF icon oe-58.pdf
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων. PDF icon oe-57.pdf