Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τιμήματος για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΔ 44_2020.pdf
Λήψη απόφασης περί καθορισμού των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού στις Κοινότητες Κάτω Σαμικού και Ράχες PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 43_2020.pdf
Έγκριση σχεδίου του Δήμου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία ΙΟΛΑΟΣ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 39_2020.pdf