Από admin on 08 Ιουλ 2020 5:10 PM

Εκ νέου δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Από admin on 08 Ιουλ 2020 4:56 PM

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου έτους 2020

Από admin on 03 Ιουλ 2020 6:21 PM

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 26 Ιουν 2020 12:50 PM

Ανακοίνωση πρόσληψης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (Δημοσιογράφου)

Από admin on 16 Ιουν 2020 10:48 AM

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Πέμπτη 18 Ιουνίου και την Παρασκευή 19 Ιουνίου έτους 2020.

Από admin on 08 Ιουλ 2020 5:01 PM

Δελτίο Τύπου της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝΟΛ ΑΕ)

Από admin on 03 Ιουλ 2020 6:24 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Από admin on 23 Ιουν 2020 10:02 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.

Από admin on 15 Ιουν 2020 2:09 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.