Από admin on 15 Ιουν 2020 2:06 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 11 Ιουν 2020 1:16 PM

Αίτημα Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για την επαναφορά χαρακτηρισμού Σχολείων Δευτ

Από admin on 09 Ιουν 2020 2:36 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 29 Μάιος 2020 10:02 AM

Το Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος παρέλαβε από τ

Από admin on 25 Μάιος 2020 3:02 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.

Από admin on 15 Ιουν 2020 12:18 PM

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

Από admin on 10 Ιουν 2020 11:42 AM

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Από admin on 02 Ιουν 2020 9:43 AM

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργο

Από s_editor on 26 Μάιος 2020 1:51 PM

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κρεσ

Από admin on 25 Μάιος 2020 2:55 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.