Από admin on 09 Σεπ 2019 9:47 AM

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.000,00 €

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:32 AM

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:16 AM

Ανακοίνωση για Δικαστικούς Αντιπροσώπους

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:12 AM

Πρόγραμμα ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:07 AM

Πρόγραμμα ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:35 AM

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:19 AM

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:14 AM

Ανακοίνωση για το Εκλογικό Τμήμα Κρουνων

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:09 AM

Πρόγραμμα ψηφοφορίας για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019

Από admin on 09 Σεπ 2019 9:04 AM

    
Αναδιανομή αποθήκης Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ