Από s_editor on 26 Μάιος 2020 1:51 PM

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κρεσ

Από admin on 25 Μάιος 2020 2:55 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 21 Μάιος 2020 2:42 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Από admin on 20 Μάιος 2020 2:38 PM

Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτε

Από admin on 18 Μάιος 2020 2:19 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Μαΐου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 25 Μάιος 2020 3:02 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.

Από admin on 25 Μάιος 2020 1:39 PM

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γι

Από admin on 21 Μάιος 2020 12:18 PM

Ανακοίνωση για επαναλειτουργία του Ταμείου του Δήμου μας.

Από admin on 18 Μάιος 2020 6:34 PM

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.