ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

Μπαλιούκος

Διονύσιος

Πρόεδρος

 

2

Δάγκαρης

Ιωάννης

Αντιδήμαρχος

3

Γεωργακόπουλος

Μιλτιάδης – Θεόδωρος

Αντιδήμαρχος

4

Τουρής

Γεώργιος

Τακτικό Μέλος

5

Βασιλόπουλος

Παναγιώτης

Τακτικό Μέλος

6

Δημητρουλόπουλος

Παναγιώτης

Τακτικό Μέλος

7

Χατζόπουλος

Γεώργιος

Τακτικό Μέλος

8

Φωτεινοπούλου

Κωνσταντίνα

Αναπληρωματικό Μέλος

9

Γριβάκης

Παναγιώτης

Αναπληρωματικό Μέλος

10

Κωστόπουλος

Αθανάσιος

Αναπληρωματικό Μέλος

11

Σταθοπούλου – Τζουανοπούλου

Δήμητρα

Αναπληρωματικό Μέλος