Από admin on 23 Ιουν 2020 10:02 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.

Από admin on 15 Ιουν 2020 2:09 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Από admin on 15 Ιουν 2020 12:18 PM

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

Από admin on 10 Ιουν 2020 11:42 AM

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Από admin on 02 Ιουν 2020 9:43 AM

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργο

Από admin on 16 Ιουν 2020 10:48 AM

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Πέμπτη 18 Ιουνίου και την Παρασκευή 19 Ιουνίου έτους 2020.

Από admin on 15 Ιουν 2020 2:06 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 11 Ιουν 2020 1:16 PM

Αίτημα Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για την επαναφορά χαρακτηρισμού Σχολείων Δευτ

Από admin on 09 Ιουν 2020 2:36 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 29 Μάιος 2020 10:02 AM

Το Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος παρέλαβε από τ