Από admin on 30 Δεκ 2020 12:19 PM

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Δημάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Από admin on 23 Δεκ 2020 12:50 PM

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και

Από admin on 18 Δεκ 2020 3:03 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.

Από admin on 14 Δεκ 2020 12:35 PM

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 έως την Πέμπτη 17 Δεκεμβρί

Από admin on 11 Δεκ 2020 12:32 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ

Από admin on 23 Δεκ 2020 12:58 PM

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.

Από admin on 21 Δεκ 2020 1:23 PM

Ευχετήρια κάρτα Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

Από admin on 16 Δεκ 2020 10:03 AM

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Από admin on 14 Δεκ 2020 9:36 AM

Καθαρισμός των δικτύων ύδρευσης της Κοινότητας Κρεστένων και περιχώρων, από Τρίτη 15/12/2020 έως και Παρασκευή 18/12/

Από admin on 07 Δεκ 2020 1:38 PM

Στολισμός στην έδρα και τα διαμερίσματα του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.