Από admin on 22 Ιουλ 2020 12:20 PM

Διεύθυνση Δασών Ηλείας: Ανακοίνωση -  Πρόσκληση για την προσκόμιση διοικητικών πράξεων.

Από admin on 13 Ιουλ 2020 5:39 PM

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Από admin on 08 Ιουλ 2020 5:01 PM

Δελτίο Τύπου της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝΟΛ ΑΕ)

Από admin on 03 Ιουλ 2020 6:24 PM

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Από admin on 17 Ιουλ 2020 1:41 PM

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α  (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) - ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από admin on 08 Ιουλ 2020 5:10 PM

Εκ νέου δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Από admin on 08 Ιουλ 2020 4:56 PM

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου έτους 2020

Από admin on 03 Ιουλ 2020 6:21 PM

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Από admin on 26 Ιουν 2020 12:50 PM

Ανακοίνωση πρόσληψης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (Δημοσιογράφου)