Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Ανάθεση έργων. PDF icon oe-87.pdf
Ανάθεση έργων. PDF icon oe-86.pdf
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου. PDF icon oe-85.pdf
Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας. PDF icon oe-84.pdf
Κατάργηση δίκης - παραίτηση απο το δικαίωμα που ασκήθηκε με την 19/20-3-1990 αγωγή του πρώην Δήμου Κρεστένων. PDF icon oe-83.pdf
Έγκριση γενομένων δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών. PDF icon oe-82.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα Δήμου. PDF icon oe-81.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου κατασκευή πάρκου Κρεστένων. PDF icon oe-80.pdf
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου. PDF icon oe-79.pdf
Αναθέσεις Μελετών. PDF icon oe-78.pdf