Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Ανάθεση έργων. PDF icon 97 OΕ 7-7-2011.pdf
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 56/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περι ανάθεσης εργασιών εκτύπωσης σχεδίων εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων PDF icon 96 OΕ 7-7-2011.pdf
Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και FAX. PDF icon 95 OΕ 7-7-2011.pdf
Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. PDF icon 94 OΕ 7-7-2011.pdf
Ανάθεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων. PDF icon 93 OΕ 7-7-2011.pdf
Ανάθεση εργασιών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων γραφείων Δ.Ε. Ανδρίτσαινας. PDF icon 92 OΕ 7-7-2011.pdf
Ανάθεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γραφείων Δ.Ε. Ανδρίτσαινας. PDF icon 91 OΕ 7-7-2011.pdf
Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού. PDF icon 90 OΕ 6-6-2011.pdf
Ανάθεση μελέτης με τίτλο: επικαιροποίηση μελέτης αποχέτυση ακαθάρτων Τ.Κ. Καλλιθέας. PDF icon 89 OΕ 21-6-2011.pdf
Ανάθεση εργασιών. PDF icon 88 OΕ 21-6-2011.pdf