ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 214.267,50€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 199141