Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων»