Διακήρυξη δημοπρασίας καντινών και ξαπλωστρών με διάρκεια μίσθωσης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Κρέστενα.