Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ», με προϋπολογισμό 35.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).