Ο Δήμαρχος ΑΝΔΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ( ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025) , προϋπολογισμού 64.998,82 € (με Φ.Π.Α. 24%).


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 350043)