Ο Δήμος Αλιφείρας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.829 κατοίκους και έκταση 96.678 στρέμματα. Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα.
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιθέας έχει πληθυσμό 1.101 κατοίκους και περιλαμβάνει την Καλλιθέα(1.008 κάτοικοι) και τα Μπαρακίτικα(93 κάτοικοι).

 
ΑΛΙΦΕΙΡΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αλιφείρας έχει πληθυσμό 313 κατοίκους και περιλαμβάνει την Αλιφείρα(1.008 κάτοικοι),πρωτεύουσα του Δήμου και το Πευκί(54 κάτοικοι).

 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Αμυγδαλέων έχει πληθυσμό 831 κατοίκους και περιλαμβάνει τις Κάτω Αμυγδαλιές(406 κάτοικοι),τον Άγιο Ηλία(0 κάτοικοι), τις Αμυγδαλιές(140 κάτοικοι),το Κεραμίδι(97 κάτοικοι),την Κρανά(188 κάτοικοι) και το Παλαιοχλωρι.

 
ΒΡΕΣΤΟ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βρεστού έχει πληθυσμό 436 κατοίκους και περιλαμβάνει το Βρεστό(373 κάτοικοι) και τον Λόγγο(63 κάτοικοι).

 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδακίου  έχει πληθυσμό 347 κατοίκους και περιλαμβάνει το Λιβαδάκι(154 κάτοικοι), την Πτελέα(71 κάτοικοι) και τον Ράπτη(122 κάτοικοι).

 
ΜΥΡΩΝΙΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μυρωνίων έχει πληθυσμό 801 κατοίκους και περιλαμβάνει τα Μυρώνια(386 κάτοικοι),τον Άγιο Βλάσσιο(107 κάτοικοι), το Κλήμα(232 κάτοικοι) και το Ράμα(76 κάτοικοι).