Δ. Διαμερίσματα

Είδος Σχολείου

Τηλέφωνο

Κρέστενα

 

Γενικό Λύκειο

Επ.Αλ. Τ.Ε.Ε.

Γυμνάσιο

Δημοτικό

 Νηπιαγωγείο

Ειδικό Σχολείο

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

2625022639, Fax:2625024639

2625022901, Fax:2625022901

2625022239, Fax:2625022190

2625022302, Fax:2625022302

2625022319

2625022262

Μακρίσια

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Νηπιαγωγείο

2625022602

2625022510

2625023017

Καλλίκωμο

Δημοτικό

Νηπιαγωγείο

2625022636

2625022656

Διάσελλα

Δημοτικό

2625051439

Κ. Σαμικό

Δημοτικό

2625071233

Πλατιάνα

Δημοτικό

2626031053

Πλουτοχώρι

Δημοτικό

2625051697

Σαμικό

Δημοτικό

2625023350

Φρίξα

Δημοτικό

262505130