ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Κρεστένων έχει έκταση 14.776στρ. και πληθυσμό 5.783 κατοίκους.

 
ΒΡΙΝΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Βρίνας έχει έκταση 15.851στρ. και πληθυσμό 741κατοίκους.

 
ΓΡΑΙΚΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Γραίκα έχει έκταση 15.501στρ. και πληθυσμό 406 κατοίκους.

 
ΓΡΥΛΛΟΣ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Γρύλλου έχει έκταση 12.30στρ. και πληθυσμό 450 κατοίκους.

 
ΔΙΑΣΕΛΛΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Διασέλλων έχει έκταση 18.549στρ. και πληθυσμό 680 κατοίκους.

 
ΚΑΛΛΙΚΩΜΟ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Καλλικώμου έχει έκταση 17.275στρ. και πληθυσμό 1.318 κατοίκους.

 
ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Καλυβακίων  έχει έκταση 9.275στρ. και πληθυσμό 519 κατοίκους.

 
Κ. ΣΑΜΙΚΟ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Κ. Σαμικού  έχει έκταση 10.801στρ. και πληθυσμό 531 κατοίκους.

 
ΜΑΚΡΙΣΙΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Μακρισίων έχει έκταση 21.877στρ. και πληθυσμό 1.965 κατοίκους.

 
ΠΛΑΤΙΑΝΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Πλατιάνας έχει έκταση 16.103στρ. και πληθυσμό 603 κατοίκους.

 
ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Πλουτοχωρίου έχει έκταση 6.200στρ. και πληθυσμό 347 κατοίκους.

 
ΡΑΧΕΣ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Ραχών έχει έκταση 2.775στρ. και πληθυσμό 361 κατοίκους.

 
ΣΑΜΙΚΟ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Σαμικου έχει έκταση 7.050στρ. και πληθυσμό 563 κατοίκους.

 
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Σκιλλουντίας έχει έκταση 9.800 και πληθυσμό 550 κατοίκους.

 
ΤΡΥΠΗΤΗ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Τρυπητής  έχει έκταση 8.675στρ.  και πληθυσμό 591 κατοίκους.

 
ΦΡΙΞΑ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Φρίξης  έχει έκταση 7.600στρ. και πληθυσμό 523 κατοίκους.