Αναπτυξιακή Ολυμπίας

26250 24990

Αστυνομία

26250 23333

Βοήθεια στο Σπίτι

26250 22940

Δημαρχείο

26250 23766
26250 23763
26250 23666
26250 23220
26250 24444
26250 22251
Fax: 26250 23666

Κτελ

26250 22228

Κ.Ε.Π.

26250 25717,Fax: 26250 25723

Νομαρχεία Ηλείας

26210 33290
26210 34840
26210 31800
e-mail: n.ileias@kep.gov.gr

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2610 453347
e-mail: pdegg@mailotenet.gr

Πυροσβεστική Υπηρεσία

26250 22199

Ταξί

Νοσοκομείο

Ο.Τ.Ε.

Ε.Λ.Τ.Α.

26250 22940

26250 22222

26250 22399

26250 22235