# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 02 Μάιος 2024 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Ο Δήμαρχος ΑΝΔΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ( ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025) , προϋπολογισμού 64.998,82 € (με Φ.Π.Α. 24%).


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 350043)

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (205.86 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf (1.14 MB)
2 14 Δεκ 2023 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2(α) του Ν.4412/2016.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ »

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (197.15 KB)
3 05 Δεκ 2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΚΡΕΣΤΕΝΩΝ PDF icon Λήψη ΨΟ3ΘΩΨΦ-ΩΡΧ.pdf (569.69 KB)
4 13 Νοε 2023 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.07 MB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.07 MB)
5 13 Νοε 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf (570.82 KB)
6 24 Οκτ 2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Επαναληπτική Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ" συνολικού προϋπολογισμού 72.912,00 € με Φ.Π.Α. 24% (58.800,00 €  άνευ Φ.Π.Α.)

PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ.pdf (561.69 KB)
7 27 Σεπ 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.150.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed_signed.pdf (18.19 MB), PDF icon Λήψη Ρ89ΛΩΨΦ-ΚΟΓ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1 MB)
8 13 Σεπ 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΠΑΑΧ ΓΡΑΙΚΑ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Οδοποιϊα Ζώνης ΟΠΑΑΧ Γραίκα" ,

Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, Εκτιμώμενης Αξίας  217.741,94 Ευρώ (Πλέον ΦΠΑ 24%)

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed.pdf (634.71 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.signed.signed.pdf (3.21 MB)
9 29 Μάιος 2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 74.125,34€ με ΦΠΑ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 195127

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (177.02 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (1.05 MB)
10 26 Μάιος 2023 Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2023 Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων

Προμήθεια υγρών καυσίμων ( πετρελαίου θέρμανσης ,πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 265.937,18€ με Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 194611

PDF icon Λήψη Περίληψη διακήρυξης.pdf (193.17 KB), PDF icon Λήψη Αναλυτική διακήρυξη.pdf (1.12 MB)