# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 13 Σεπ 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΠΑΑΧ ΓΡΑΙΚΑ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Οδοποιϊα Ζώνης ΟΠΑΑΧ Γραίκα" ,

Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, Εκτιμώμενης Αξίας  217.741,94 Ευρώ (Πλέον ΦΠΑ 24%)

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed.pdf (634.71 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.signed.signed.pdf (3.21 MB)
2 29 Μάιος 2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 74.125,34€ με ΦΠΑ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 195127

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (177.02 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (1.05 MB)
3 26 Μάιος 2023 Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2023 Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων

Προμήθεια υγρών καυσίμων ( πετρελαίου θέρμανσης ,πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 265.937,18€ με Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 194611

PDF icon Λήψη Περίληψη διακήρυξης.pdf (193.17 KB), PDF icon Λήψη Αναλυτική διακήρυξη.pdf (1.12 MB)
4 21 Απρ 2023 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 214.267,50€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 199141

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ signed.pdf (220.61 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΡΥΛΛΟΥ - ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ signed.pdf (734.38 KB)
5 20 Απρ 2023 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 480.138,61€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 199136

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ signed.pdf (240.72 KB), PDF icon Λήψη ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΜΕ ΑΔΑΜ signed.pdf (718.61 KB)
6 20 Απρ 2023 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός 62.300,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 191450

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 2023.pdf (257.78 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 2023.pdf (1.14 MB)
7 21 Μαρ 2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους. Εκτιμώμενη αξία 72.912,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. A/A στο ΕΣΗΔΗΣ: 188659 PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (616.05 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (1.01 MB)
8 28 Δεκ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους –ποιότητας Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 183.520,00€ με Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 148.000,00 € και Φ.Π.Α.: 35.520,00)

Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ : 180695

PDF icon Λήψη ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (206.74 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.03 MB)
9 12 Δεκ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 312.032,00  € με Φ.Π.Α. 24%

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 179553

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf (659.39 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΚΑΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.16 MB)
10 09 Δεκ 2022 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΚΙΛΛΛΟΥΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (405 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (928.33 KB)