Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για δράσεις Πυρασφάλειας έτους 2019 PDF icon ad-151.pdf
Επαναπρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-150.pdf
Συγκρότηση εκλογικών συνεργείων, για την διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών της 7ης Ιουλίου 2019 PDF icon ad-149.pdf
Επαναπρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-148.pdf
Επαναπρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-147.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-146.pdf
Χορήγηση αδειών σε υπαλλήλους του Δήμου μηνός Ιουνίου έτους 2019 PDF icon ad-145.pdf
Επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-144.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-143.pdf
Απόφαση χορήγησης κανονικών αδειών θερινής περιόδου PDF icon ad-142.pdf