Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-59.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-58.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου PDF icon ad-57.pdf
ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PDF icon ad-56.pdf
Περικοπή μισθοδοσίας Υπαλλήλου PDF icon ad-55.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ad-54.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενων Υπαλλήλων του Δήμου PDF icon ad-53.pdf
Aνάκληση κανονικής άδειας Δημοτικού Υπαλλήλου PDF icon ad-52.pdf
Περικοπή μισθοδοσίας Υπαλλήλου PDF icon ad-51.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενων Υπαλλήλων του Δήμου PDF icon ad-50.pdf