Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης μετάταξης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω του κύκλου κινητικότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2021.pdf
Απαλλαγή Υπαλλήλου από τα καθήκοντα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2021.pdf
Απόλυση προσωπικού από την Κοινωνική Δομή του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2021.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2021.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας λόγω COVID 19, σε υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κατά την περίοδο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2021.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Μάρτιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2021.pdf
Τοποθέτηση Υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα Τμήματα αυτής PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2021.pdf
Χορήγηση κανονικής άδειας σε Δημοτικό Υπάλληλο PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2021.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2021.pdf
Διακοπή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω παραίτησης PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2021.pdf