Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Λύση υπαλληλικής σχέσης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., λόγω παραίτησης PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2020.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενου Δημοτικού Υπαλλήλου, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αναρρωτικών αδειών, μετά από γνωμοδότηση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε Δημοτικούς Υπαλλήλους PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2020.pdf
Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2020.pdf
Τοποθέτηση προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα Τμήματα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2020 ΟΕ.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2020.pdf