Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Αποζημίωση δικαιούμενης κανονικής άδειας απολυόμενου Υπαλλήλου PDF icon ad-69.pdf
Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ad-68.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ad-67.pdf
Μονιμοποίηση δόκιμου Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ad-66.pdf
Επανακαθορισμός χρόνου απασχόλησης αντιρρησία συνείδησης PDF icon ad-65.pdf
Αποζημίωση δικαιούμενης κανονικής άδειας απολυόμενων υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ad-64.pdf
Απασχόληση στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων με εναλλακτική υπηρεσία, αντιρρησία συνείδησης PDF icon ad-63.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Αυγούστου έτους 2018 PDF icon ad-62.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων PDF icon ad-61.pdf
Παροχή κοινωφελούς εργασίας καταδικασθέντα PDF icon ad-60.pdf