Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Διορισμός στο Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, τακτικού υπαλλήλου από τους οριστικούς πίνακες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2019.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για δράσεις Πυρασφάλειας έτους 2019 PDF icon ad-160.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-159.pdf
Επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-158.pdf
Επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-157.pdf
Πρόσληψη Υδρονομέα Άρδευσης PDF icon ad-156.pdf
Λήξη θητείας στο Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, εναλλακτικής υπηρεσίας αντιρρησία συνείδησης PDF icon ad-155.pdf
Επαναπρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-154.pdf
Επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-153.pdf
Επαναπρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-152.pdf