Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-89.pdf
Αποδοχή της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου στο Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων PDF icon ad-88.pdf
Παροχή κοινωφελούς εργασίας καταδικασθέντα PDF icon ad-87.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-86.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Οκτωβρίου έτους 2018 PDF icon ad-85.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-84.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-83.pdf
Αυτοδίκαιη διακοπή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-82.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-81.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-80.pdf