Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2020.pdf
Αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας απολυόμενου Δημοτικού Υπαλλήλου, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2020.pdf
Αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας απολυόμενου Δημοτικού Υπαλλήλου, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2020.pdf