Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2021.pdf
Διακοπή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω παραίτησης PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2021.pdf
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης μετάταξης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω του κύκλου κινητικότητας έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2021.pdf
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων μετάταξης μέσω κύκλου Κινητικότητας έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2021.pdf
Άρση αναστολής και επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2021.pdf
Λύση υπαλληλικής σχέσης, μετά από παραίτηση λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μονίμου Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2021.pdf
Μεταφορά υπολοίπου Κανονικών Αδειών Υπαλλήλων Δήμου, έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2020.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας λόγω COVID-19, σε Υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κατά την περίοδο Φθινοπώρου – Χειμώνα 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2020.pdf
Ανανέωση Συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού για την Κοινωνική Δομή του Δήμου : "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων" PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2020.pdf