Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Τοποθέτηση Υπαλλήλων Δήμου σε Τμήματα του Ο.Ε.Υ. PDF icon ad-130.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου PDF icon ad-129.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων PDF icon ad-128.pdf
Απόφαση και επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-127.pdf
Ορισμός τακτικού υπαλλήλου ως συντονιστή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο PDF icon ad-126.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-125.pdf
Παροχή κοινωφελούς εργασίας καταδικασθέντα PDF icon ad-124.pdf
Απόφαση ορισμού πρακτικογράφων έτους 2019 (τροποποίηση) PDF icon ad-123.pdf
Μονιμοποίηση δόκιμου Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-122.pdf
Απόφαση ορισμού πρακτικογράφων έτους 2019 PDF icon ad-121.pdf