Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2020.pdf
Πρόσληψη Υδρονομέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του Κάμπου Παπαδούς Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2020.pdf
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης Υπαλλήλων σε Βαθμούς PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2020.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας σε Υπαλλήλους ευπαθών ομάδων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από την εξάπλωση του ιού Κορωνοϊού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2020.pdf
Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών πρόσληψης ωφελούμενων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδίτσαινας -Κρεστένων, κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2020 PDF icon 53_2020.pdf
Ανάκληση κανονικής άδειας Δημοτικού Υπαλλήλου PDF icon 52_2020.pdf
Χορήγηση άδειας σε Υπαλλήλους του Δήμου, κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2020 PDF icon 51_2020.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας σε Υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από την εξάπλωση του ιού Κορωνοϊού COVID-19 PDF icon 50_2020.pdf
Επανακατάταξη υπαλλήλου λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2020.pdf