Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Απόφαση χορήγησης αδειών σε υπαλλήλους του Δήμου PDF icon ad-140.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας μειωμένου ωραρίου εργασίας PDF icon ad-139.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δήμου PDF icon ad-138.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-137.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου PDF icon ad-136.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-135.pdf
Επανακατάταξη υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-134.pdf
Επανακατάταξη υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-133.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Μαρτίου έτους 2019 PDF icon ad-132.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-131.pdf