Τίτλος Σχετικά Αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.130/2023/ΤΑΔ- Αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας απολυομένων Υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Κ.Α..pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.129/2023/ΤΑΔ- Λύση σύμβαση εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023 2.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 125/2023/Τ.Α.Δ- Μετακίνηση προσωπικού Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων στο Ν.Π.Δ.Δ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ- ΑΡ. 108/2023/Τ.Α.Δ. Λύση υπαλληλικής σχέσης μονίμου Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας _Κρεστένων, λόγω παραίτησης PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.127/2023/Τ.Α.Δ.- Αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας παραιτηθέντων Υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για δράσεις πυρασφάλειας έτους 2023 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Κ.Α..pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.128/2023/Τ.Α.Δ.- Διακοπή μισθοδοσίας Υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω αδικαιολόγητης απουσίας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.126/2023/Τ.Α.Δ. - Λύση σύμβασης εργασίας, μετά από παραίτηση, προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ,123/2023/Τ.Α.Δ. - Λήξη Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ, στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.122/2023/ΤΑΔ - Παράταση συμβάσεως απασχόλησης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Προγρ/τος ΟΑΕΔ "Μακροχρονίων Ανέργων ηλικίας 55-67" PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.120/2023/Τ.Α.Δ. - Λήξη προγράμματος μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ στο Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, περιόδου 2022-2023 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.pdf