Τίτλος Σχετικά Αρχεία
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΑΡ. 15/2024/Τ.Α.Δ.- Κατάταξη μόνιμου προσωπικού καταργούμενου ΝΠΔΔ , στο Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΠΔΔ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.pdf
Αναστολή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Κρεστένων λόγω Covid-19 PDF icon ΨΖΛ7ΩΨΦ-4ΝΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ.pdf
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΑΡ. 5/2024/Τ.Α.Δ. Αρχείο ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ.docx
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.14/2024/Τ.Α.Δ.- Οργάνωση και λειτουργία καταργούμενης Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.: 13/2024/Τ.Α.Δ.- Οργάνωση και λειτουργία καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΠΔΔ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.10/2024/Τ.Α.Δ. - Ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων σε Υπαλλήλους Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Γ.Γ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Γ.Γ..pdf