Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Πρόσληψη Υδρονομέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του Κάμπου Παπαδούς Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚ-ΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.pdf
Πρόσληψη Υδρονομέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του Κάμπου Παπαδούς Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2021.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Μάιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2021.pdf
Εκχώρηση αρμοδιότητας υπογραφής, στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2021.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Ιούλιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2021.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα Μ.Κ. του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015, λόγω μετάταξης με εμπειρία σε ανώτερη Κατηγορία PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2021.pdf
Κατάταξη Υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα Μ.Κ. του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015, λόγω μετάταξης με εμπειρία, σε ανώτερη Κατηγορία PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2021.pdf
Αποδοχή πρακτικής άσκησης Σπουδαστή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2021.pdf
Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2021.pdf
Παράταση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, μετά από Υπουργική Απόφαση PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2021.pdf