Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Χορήγηση ειδικής άδειας λόγω COVID-19, σε Υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κατά την περίοδο Φθινοπώρου – Χειμώνα 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2020.pdf
Ανανέωση Συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού για την Κοινωνική Δομή του Δήμου : "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων" PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2020.pdf
Παράταση Συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού στην Κοινωνική Δομή του Δήμου: "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων" PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου, χρονικής περιόδου 2020-2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2020.pdf
Χορήγηση κανονικών αδειών Υπαλλήλων Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2020.pdf
Χορήγηση κανονικών αδειών Υπαλλήλων Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου, Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2020.pdf
Αναγνώριση προϋπηρεσίας και επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στα Μ.Κ. του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2020.pdf
Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2020.pdf