Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Μάρτιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2021.pdf
Τοποθέτηση Υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα Τμήματα αυτής PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2021.pdf
Χορήγηση κανονικής άδειας σε Δημοτικό Υπάλληλο PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2021.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2021.pdf
Διακοπή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω παραίτησης PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2021.pdf
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης μετάταξης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω του κύκλου κινητικότητας έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2021.pdf
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων μετάταξης μέσω κύκλου Κινητικότητας έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2021.pdf
Άρση αναστολής και επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2021.pdf
Λύση υπαλληλικής σχέσης, μετά από παραίτηση λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μονίμου Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2021.pdf
Μεταφορά υπολοίπου Κανονικών Αδειών Υπαλλήλων Δήμου, έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2020.pdf