Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Παράταση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω υπέρβασης του ορίου των αναρρωτικών αδειών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2021.pdf
Ορισμός Ταμία Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2021.pdf
Ορισμός αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2021.pdf
Ορισμός αναπληρωτών Προϊσταμένων σε κενωθέντα Τμήματα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2021 ΟΕ.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Απρίλιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2021.pdf
Αναστολή και επιμήκυνση του προγράμματος του προσωπικού Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που έχει τοποθετηθεί σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου, λόγω διακοπών του Πάσχα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2021.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2021.pdf
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης για την απόσπαση Υπαλλήλου του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω της κινητικότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2021.pdf
Μετάταξη σε ανώτερη Κατηγορία με εμπειρία, Υπαλλήλου με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2021.pdf
Πρόσληψη προσωπικού για την Κοινωνική Δομή του Δήμου: «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2021 ΟΕ.pdf