Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Μετακίνηση Δημοτικής Υπαλλήλου στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2020.pdf
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης για τη μετάταξη Δημοτικού Υπαλλήλου σε Κλάδο ανώτερης Κατηγορίας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2020.pdf
Επικαιροποίηση Απόφασης ορισμού υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου για τη συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ... PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2020.pdf
Τοποθέτηση μεταταχθέντος Υπαλλήλου σε Τμήματα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και καθορισμός αντικειμένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2020.pdf
Επιμήκυνση χρονικού διαστήματος πρακτικής άσκησης Σπουδάστριας Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2020.pdf
Χορήγηση άδειας σε Υπαλλήλους του Δήμου, κατά το μήνα Μάιο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Ιούλιο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊου COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2020.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενου Δημοτικού Υπαλλήλου, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2020.pdf