Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Νοέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2020.pdf
Ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων σε Υπάλληλο του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων Κοινότητας του Δήμου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2020.pdf
Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Κατηγορίας και Κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2020.pdf