Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης PDF icon ad-120.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 PDF icon ad-119.pdf
Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-118.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Δήμου PDF icon ad-117.pdf
Τοποθέτηση Υπαλλήλου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και ανάθεση καθηκόντων PDF icon ad-116.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας μητρότητας σε Υπάλληλο Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου PDF icon ad-115.pdf
Τοποθέτηση απασχολούμενου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-114.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-113.pdf
Μονιμοποίηση δόκιμου Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-112.pdf
Άρση αναστολής και επιμήκυνση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-111.pdf