Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Πρόσληψη προσωπικού για την Κοινωνική Δομή του Δήμου: «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2021 ΟΕ.pdf
Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης μονίμου Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Φορέα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2021 OE.pdf
Χορήγηση κανονικών αδειών Υπαλλήλων Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών, κατά την περίοδο του Πάσχα έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2021.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας λόγω COVID 19, σε Υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κατά την περίοδο της Άνοιξης έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2021.pdf
Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που έχει τοποθετηθεί σε Σχολικές Μονάδες και στους Παιδικούς Σταθμούς, λόγω διακοπών του Πάσχα και επιμήκυνση του Προγράμματός τους PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2021.pdf
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης μετάταξης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω της κινητικότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2021.pdf
Παράταση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω υπέρβασης του ορίου των αναρρωτικών αδειών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2021.pdf
Τοποθέτηση Υπαλλήλων στα Αυτοτελή Τμήματα, στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2021.pdf
Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα και επιμήκυνση του Προγράμματος PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2021.pdf
Ορισμός Υπαλλήλων για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, του Νομικού Προσώπου και της Δημοτικής Επιχείρησης στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2021.pdf