Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Έγκριση μετάταξης Δημοτικού Υπαλλήλου, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω του α’ κύκλου έτους 2019, του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2020.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Μαρτίου έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2020.pdf
Αναστολή πρακτικής άσκησης Σπουδάστριας Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2020.pdf
Σύσταση κοινωνικής δομής στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2020 ΟΕ.pdf
Σύσταση κοινωνικής δομής στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την Κοινωνική Δομή: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2020.pdf
Τοποθέτηση διορισθέντων Υπαλλήλων σε Δ/νση και Τμήματα του Ο.Ε.Υ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2020.pdf
Παροχή σύμφωνης γνώμης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 4647/2019, για την μετάταξη Υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2020.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2020, ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων και εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων» PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2020.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2020, υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2020.pdf