Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2020.pdf
Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2020.pdf
Τοποθέτηση προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα Τμήματα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2020 ΟΕ.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Νοέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2020.pdf
Ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων σε Υπάλληλο του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων Κοινότητας του Δήμου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2020.pdf
Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Κατηγορίας και Κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2020.pdf