Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Νοέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2020.pdf
Τοποθέτηση Δημοτικών Υπαλλήλων σε Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αναρρωτικών αδειών, μετά από γνωμοδότηση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε Δημοτικούς Υπαλλήλους PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2020.pdf
Παροχή σύμφωνης γνώμης μετάταξης Υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. σε ανώτερη Κατηγορία με εμπειρία PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2020.pdf
Λύση υπαλληλικής σχέσης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., λόγω παραίτησης PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2020.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενου Δημοτικού Υπαλλήλου, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αναρρωτικών αδειών, μετά από γνωμοδότηση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε Δημοτικούς Υπαλλήλους PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2020.pdf