Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων και δικαιολογητικών πρόσληψης των υποψηφίων για την προκήρυξη κάλυψης θέσεων Σχολικών Καθαριστριών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2020.pdf
Λύση υπαλληλικής σχέσης μονίμου Υπαλλήλου λόγω σωματικής ανικανότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2020.pdf
Χορήγηση άδειας σε Υπαλλήλους του Δήμου, κατά το μήνα Ιούλιο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2020.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενων Δημοτικών Υπαλλήλων, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2020.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενης Δημοτικής Υπαλλήλου, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2020.pdf
Πρόσληψη Υδρονομέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του Κάμπου Παπαδούς Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2020.pdf
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης Υπαλλήλων σε Βαθμούς PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2020.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας σε Υπαλλήλους ευπαθών ομάδων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από την εξάπλωση του ιού Κορωνοϊού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2020.pdf