Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2019 PDF icon ad-108.pdf
Μεταφορά υπολοίπου Κανονικών Αδειών Υπαλλήλων Δήμου, στο έτος 2019 PDF icon ad-107.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018 PDF icon ad-106.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-105.pdf
Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-104.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-103.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-102.pdf
Αναστολή απασχόλησης προσωπικού προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα PDF icon ad-101.pdf
Περικοπή μισθοδοσίας Υπαλλήλου, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας PDF icon ad-100.pdf
Χορήγηση αδειών σε υπαλλήλους του Δήμου μηνός Νοεμβρίου έτους 2018 PDF icon ad-99.pdf