Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-79.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-78.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-77.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-76.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-75.pdf
Έγκριση μετάταξης, λόγω κατοχής τίτλου Σπουδών, Δημοτικής Υπαλλήλου σε ανώτερη Κατηγορία PDF icon ad-74.pdf
Έγκριση μετάταξης με εμπειρία, Δημοτικής Υπαλλήλου σε ανώτερη Κατηγορία PDF icon ad-73.pdf
Έγκριση μετάταξης Δημοτικoύ Υπαλλήλου σε ανώτερη Κατηγορία, με εμπειρία PDF icon ad-72.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-71.pdf
Χορήγηση αδειών σε Υπαλλήλους του Δήμου PDF icon ad-70.pdf