Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2020, ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων και εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων» PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2020.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2020, υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2020.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης έτους 2020, Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, για την αντιμετώπιση εποχιακών, έκτακτων και επειγούσων αναγκών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2020.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2020, Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, για την απασχόληση τους κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες και τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας εργασίας τους, σε Υπηρεσίες του Δήμου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2020.pdf
Μεταφορά υπολοίπου Κανονικών Αδειών Υπαλλήλων Δήμου, έτους 2019 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2020.pdf
Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2020 ΓΔ.pdf
Παράταση Συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού στην Κοινωνική Δομή του Δήμου : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2019.pdf
Ανανέωση Συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού για την Κοινωνική Δομή του Δήμου : Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2019.pdf
Διορισμός στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τακτικού υπαλλήλου από τους οριστικούς πίνακες της αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2019.pdf
Απόλυση προσωπικού από την Κοινωνική Δομή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2019.pdf