Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου, χρονικής περιόδου 2020-2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2021.pdf
Αποζημίωση δικαιούμενης κανονικής άδειας απολυόμενου Υπαλλήλου με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2021.pdf
Χορήγηση υπολοίπου έτους 2020, της κανονικής άδειας σε Δημοτικούς Υπαλλήλους PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2021.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Απρίλιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2021.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού Covid-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2021.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021 για πρόσθετα καθήκοντα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2021.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης έτους 2021 για αντιμετώπιση εποχιακών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2021.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021 για απασχόληση κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες και τις νυχτερινές ώρες PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2021.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την Κοινωνική Δομή : Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2021.pdf
Παράταση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω υπέρβασης του ορίου των αναρρωτικών αδειών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2021.pdf