Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων μετατάξεως μέσω κινητικότητας PDF icon ad-98.pdf
Περικοπή μισθοδοσίας ωφελούμενου Προγράμματος ΚΟΧ PDF icon ad-97.pdf
Διακοπή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-96.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-95.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-94.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ad-93.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-92.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-91.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-90.pdf
Επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ad-89.pdf