Κέντρο Υγείας    
26263-60011

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
26260-22242

Βοήθεια στο Σπίτι
26263-60212

Α.Τ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
26260-22209