Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό της Ανδίτσαινας στεγάζεται σε χώρο του ιστορικού Γυμνασίου της Ανδρίτσαινας.
Το Νηπιαγωγείο έχει 8 παιδιά και 1 δάσκαλο, ενώ το Δημοτικό έχει 49 παιδιά και 4 δασκάλους συν 4 καθηγητές που κάνουν τα μαθήματα των Αγγλικών, της Μουσικής, της Γυμναστικής και της Ολυμπιακής Παιδείας.
 
 
Γυμνάσιο - Λύκειο

Το Γυμνάσιο της Ανδρίτσαινας έχει ιδρυθεί το 1889 και είναι το 5ο αρχαιότερο του Νεοελληνικού Κράτους.
Σήμερα φοιτούν, μαζί με το Λύκειο, 49 μαθητές και διδάσκουν σε αυτό 16 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων.